Edunvalvonta


Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti Tornion kaupungissa
Yhdistyksemme puheenjohtaja toimii Tornion kaupungin ikäihmisten neuvostossa.

Alueellisesti Lapin piirin alueella
Piirimme Lapin Kansallinen Senioripiiri tekee edunvalvontatyötä yhdessä kolmen muun eläkeläisjärjestön kanssa Lapin Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (LENK)

LENK on järjestänyt mm Lapin vaalipiirin kansanedustajien kuulemistilaisuuksia, sekä toiminut yhteistyössä STM:n (sosiaali- ja terveysministeriön), Lapin AVI:n (aluehallintovirasto) ja Liikenneturvan kanssa ikäihmisten turvallisuutta parantavissa hankkeissa. Tätä toimintaa jatketaan edelleen.

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.